Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από παράδοξα και απρόβλεπτα γεγονότα, από μια κινητικότητα και μια ρευστότητα στη δυναμική της, αλλά και από ένα σύνθετο- βιολογικό,ψυχολογικό, κοινωνιολογικό- προσδιορισμό. Η συμβουλευτική εφήβων είναι μια θεραπευτική προσέγγιση ειδικά για εφήβους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή ατομικών συνεδριών. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά και η συχνότητα καθορίζεται βάση του αιτήματος του κάθε εφήβου και των αναγκών του. Η συμβουλευτική εφήβων γίνεται πάντα με την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα και ξεκινά με μια πρώτη επαφή μαζί του.

Στοχεύει στην υποστήριξη παιδιών και γονέων, και βοηθά στην κατανόηση των συμπεριφορών τους, την αντίληψη του εαυτού τους και της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Ενισχύει τις προσπάθειές τους στην οικοδόμηση της προσωπικής τους ταυτότητας προσφέροντας υποστήριξη και βοήθεια, όπου χρειάζεται σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής.

Κάποια από τα ζητήματα που μπορεί να αναζητήσει ένας έφηβος συμβουλευτική είναι:

  • Άγχος και φοβίες
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Συμπεριφορά (επιθετικότητα, εξαρτήσεις, παραβατικότητα)
  • Σεξουαλικότητα
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Προκλήσεις ζωής όπως πένθος, απώλειες, ασθένειες
  • Ζητήματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας

Επιπλέον, με τη συμβουλευτική, οι έφηβοι συμμετέχουν στη θεραπεία σε ένα ασφαλές περιβάλλον με στόχο την καλύτερη κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων τους, τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την επίλυση θεμάτων και δυσκολιών, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, καθώς την ανάπτυξη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης τους.

Image Icon

Η συνάντηση δύο προσωπικοτήτων είναι όπως η επαφή δύο χημικών ενώσεων: Αν υπάρξει αντίδραση, και οι δύο θα μεταμορφωθούν

~ Carl Jung