Έχετε απορίες για την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και για το πως μπορεί να σας βοηθήσει; Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή σας απασχολεί κάποιο άλλο ζήτημα; Επικοινώνηστε τώρα μαζί μου.

 • Πως θα με βοηθήσει η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία;

  Η ψυχοδυναμική θεραπεία μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα καταπιεσμένα συναισθήματα και τις ασυνείδητες επιρροές που μπορεί να επηρεάζουν την τρέχουσα συμπεριφορά μας. Καθώς επίσης και στο να μάθουμε να αναγνωρίζουμε, να αντέχουμε και να τοποθετούμε σε μια προοπτική τη συναισθηματική μας ζωή. Και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με πιο προσαρμοστικούς και πιο υγιείς τρόπους.

 • Πόσο αποτελεσματική είναι η ψυχοδυναμική θεραπεία και πώς συγκρίνεται με άλλες μορφές θεραπείας;

  Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ψυχοδυναμικής θεραπείας παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις, αλλά η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να είναι χρήσιμη στη θεραπεία μιας ποικιλίας ψυχολογικών ζητημάτων. Ένας λόγος που μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής θεραπείας είναι ότι πολλές από τις αλλαγές που παράγει μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθούν. Αν και είναι σχετικά εύκολο να μετρηθούν οι αλλαγές σε συγκεκριμένα οξέα συμπτώματα, είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθούν οι υποκειμενικές αλλαγές της προσωπικότητας, όπως αναφέρει ο ερευνητής Jonathan Shedler σε ένα δελτίο τύπου από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA). Παρά τη δυσκολία αυτή, η έρευνα υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα και τη χρήση της ψυχοδυναμικής θεραπείας για τη θεραπεία μιας ποικιλίας ψυχικών καταστάσεων.

 • Πόσο διαρκεί η κάθε συνεδρία και με ποια συχνότητα;

  Κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Aπό κοινού με τον θεραπευτή καθορίζεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα. H συχνότητα της προσδιορίζεται με βάση το αίτημα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

 • Η ψυχοθεραπεία μέσω Skype μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική;

  Πολλοί θεραπευμένοι που οι συνθήκες ζωής δεν τους το επιτρέπουν μπορεί να καταφύγουν σε ψυχοθεραπεία μέσω Skype, όπου τους δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσουν τις συνεδρίες τους γύρω από το πρόγραμμα εργασίας τους και τις λοιπές υποχρεώσεις τους. Όσον αφόρα την αποτελεσματικότητα, η έρευνα προτείνει ότι η διαδυκτιακή θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με την παραδοσιακή θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο. Σε μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό World Journal of Psychiatry, οι θεραπευόμενοι που έλαβαν θεραπεία ψυχικής υγείας μέσω τηλεδιάσκεψης ανέφεραν «υψηλά επίπεδα ικανοποίησης».

 • Στην ψυχοθεραπευτική σχέση ισχύει το απόρρητο;

  Είναι ξεκάθαρο ότι για να λειτουργήσει η ψυχοθεραπευτική σχέση, απαιτείται εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Χωρίς αυτό η σχέση μεταξύ θεραπευτή θεραπευόμενου γίνεται εύθραυστη. Ο θεραπευτής έχει πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στον θεραπευόμενο/η του να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για ότι περιέχεται σε γνώση του από την ιδιωτική ζωή και τις πράξεις του ακόμα και αν δεν του τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο θεραπευόμενος/η σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Εξαίρεση αποτελεί, όταν οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλυφθεί με την συναίνεση του θεραπευόμενου/ης και στην περίπτωση όπου χωρίς την συναίνεση του, ο θεραπευτής «σπάει» το απόρρητο, σε συνθήκες κάτω από τις οποίες ο θα μπορούσε θεραπευόμενος/η να είναι επικίνδυνος/η για τον εαυτό του/της και τους άλλους.

 • Γιατί η ψυχαναλυτικού τύπου θεραπείες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια;

  Ενδεχομένως να είναι αυτονόητο πως ο πρωταρχικός στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η ανακούφιση από το πρόβλημα ή τα προβλήματα για τα οποία ο θεραπευόμενος/η αναζητάει αρχικά θεραπεία. Ωστόσο η ψυχαναλυτική θεραπεία τείνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη θεραπεία που γίνεται βάσει άλλων θεωρητικών προσανατολισμών, επειδή οι στόχοι τόσο του θεραπευόμενου/ης όσο και του θεραπευτή αφορούν το σύνολο της ψυχικής υγείας, πέρα από την εξάλειψη μιας συγκεκριμένης ενόχλησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 • Πως λειτουργεί η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία;

  Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία συμβάλει στην:

  Αναγνώριση μοτίβων: Η ψυχοδυναμική θεραπεία βοηθάει στην αναγνώριση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς, τα οποία αναπαράγονται στις σχέσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι αναπτύσσουν χαρακτηριστικούς τρόπους ανταπόκρισης στα προβλήματα χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά γιατί συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, η εκμάθηση να τα εντοπίζει κανείς μπορεί να είναι αρκετά βοηθητική έτσι ώστε να βρεθούν νέοι τρόποι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

  Κατανόηση των συναισθημάτων: Βάσει ερευνών η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μια χρήσιμη προσέγγιση για την εξερεύνηση και την κατανόηση των συναισθημάτων. Μέσω της απόκτησης μιας εικόνας για τις συναισθηματικές εμπειρίες, οι άνθρωποι είναι σε καλύτερη θέση να αναγνωρίσουν τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται και που έχουν συμβάλει σε δυσλειτουργίες, ώστε στη συνέχεια να κάνουν αλλαγές πιο εύκολα.