Ο γονεϊκός ρόλος είναι ένας σημαντικός ρόλος με πολλές προκλήσεις στις οποίες ο κάθε γονέας καλείται να απαντήσει καθημερινά. Η συμβουλευτική γονέων είναι ένα είδος υπηρεσίας που στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων, εργαλείων και κυρίως υποστήριξης των γονιών χωρίς προκατάληψη ή κριτική. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς εξοπλίζονται για τη φροντίδα των παιδιών τους και την ευημερία της οικογενειακής ζωής. Η διατήρηση της αρμονίας στην οικογένεια καθορίζεται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα παιδιά και διαχειριζόμαστε προσωπικά ζητήματα και συγκρούσεις.

Κάθε γονέας είναι επιρρεπής σε διάφορα προβλήματα που θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τις οικογένειές του, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά του. Η συμβουλευτική διαδικασία δεν έχει ως στόχο να επισημάνει στους γονείς τα λάθη τους ούτε να αποτελέσει κριτική γι αυτά και τον τρόπο ανατροφής του παιδιού τους. Δεν αποτελεί ατομική θεραπεία για τους γονείς. Δεν είναι ένα «μάθημα» ούτε περιέχει τυπικές συμβουλές για τους γονείς. Οι συμβουλές υπάρχουν και αποτελούν μέρος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δυναμικής διαδικασίας και είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί και τις δυσκολίες που παρουσιάζει.

Η συμβουλευτική γονέων βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα το εγγενές στυλ γονικής μέριμνας τους και στη συνέχεια, εμβαθύνει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διάφορα προβλήματα επηρεάζουν και δυνητικά, αλλάζουν αυτό το στυλ. Όταν ένας γονέας είναι εξοπλισμένος με τη γνώση του πώς να επιλύει τα δικά του προσωπικά ζητήματα, είναι σε θέση να στρέψει την πλήρη προσοχή του στη διατήρηση, την ανάπτυξη ή την αποκατάσταση της αρμονίας στην οικογένεια. Οι γονείς όταν κάνουν το βήμα και ξεκινούν τη συμβουλευτική γονέων, δείχνουν στα παιδιά τους ότι νοιάζονται για την ευημερία της οικογενειακής ζωής και βοηθούν στον αποστιγματισμό των ζητημάτων ψυχικής υγείας. Άλλωστε ένας «καλός» γονιός είναι αυτός που ξέρει ότι δεν είναι τέλειος, παρόλα αυτά αναγνωρίζει την αξία του προσπαθώντας πάντα να βελτιωθεί.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή με τον έναν γονέα. Η συχνότητα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια.

Image Icon

Τα συναισθήματα της αγάπης και της ευγνωμοσύνης προκύπτουν άμεσα και αυθόρμητα στο μωρό ως απόκριση στην αγάπη και τη φροντίδα της μητέρας του

~ Melanie Klein