Εκτός από το παραδοσιακό ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο της συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο στο γραφείο του θεραπευτή, η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει την πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Οι συνεδρίες θεραπείας του Skype πραγματοποιούνται μέσω βίντεο κλήσης είτε από τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone . Η διάρκεια τους είναι 50 λεπτά και η συχνότητα καθορίζεται αναλόγως με το αίτημα και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Στα θετικά οφέλη της θεραπείας μέσω Skype συμπεριλαμβάνονται:

  • Προσβασιμότητα από οπουδήποτε
  • Ανωνυμία
  • Ευελιξία του χρόνου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του θεραπευόμενου
  • Άνεση
  • Εμπιστοσύνη
  • Συνεχής παρακολούθηση

Σε αυτό το ταξίδι της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευτή, όπως και στις θεραπείες πρόσωπο με πρόσωπο, εξακολουθεί να είναι ο συνοδοιπόρος του θεραπευόμενου. Η θεραπευτική σχέση που είναι απαραίτητο συστατικό μιας ψυχοθεραπείας, μπορεί να δημιουργηθεί και μέσω αυτού του τύπου θεραπείας.

Image Icon

Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και θα το ονομάζεις μοίρα

~ Carl Jung