Η ψυχοθεραπεία είναι ένας δρόμος στον οποίο ο θεραπευόμενος επιλέγει να πορευτεί, έχοντας ως συνταξιδιώτη του τον ψυχοθεραπευτή του, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι ένας τύπος ψυχοθεραπείας με την οποία μπορεί κανείς να βοηθηθεί στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που τον επηρεάζουν στην καθημερινότητα του. Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι θεραπευόμενοι εργάζονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον ψυχοθεραπευτή σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον. Ο θεραπευτής είναι ένας ενεργητικός ακροατής που αφουγκράζεται, αποδέχεται και ενσυναισθάνεται τον θεραπευόμενο και τις ανάγκες του, προκειμένου ο δεύτερος να είναι σε θέση να προχωρήσει στη θεραπεία και να αναπτυχθεί προσωπικά.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που κάποιος μπορεί να αναζητήσει θεραπεία. Μερικοί από τους οποίους είναι:

  • Προσωπικές και επαγγελματικές αλλαγές
  • Διαχείριση μεταβατικών περιόδων
  • Ζητήματα σχέσεων
  • Τραύματα του παρελθόντος
  • Κατάθλιψη
  • Κρίσεις πανικού
  • Αντιμετώπιση προκλήσεων ζωής, όπως πένθος, απώλειες, ασθένειες
  • Βελτίωση της ποιότητα ζωής του μέσω της προσωπικής του ανάπτυξης, αυτογνωσίας και ψυχικής ενδυνάμωσης.

Η θεραπεία είναι ένα ασφαλές μέρος στο οποίο μπορεί να μιλήσει κανείς για το πώς αισθάνεται, μέσα σε ένα ανοιχτό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η ψυχοθεραπευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Image Icon

Κάποια μέρα κοιτάζοντας πίσω, τα χρόνια που αγωνίστηκες θα σου φαίνονται τα πιο ωραία

~ Sigmund Freud